7M01901 Дефектология

Факультет Педагогикалық факультеті (ПФ)
Кафедра Арнайы және әлеуметтік педагогика (АжӘП)
Білім беру саласының коды және жіктелуі 7M01 Педагогикалық ғылымдар
Дайындық бағытының коды мен жіктелуі 7M019 Педагогикалық ғылымдар
Білім беру бағдарламаларының тобы
Атауы 7M01901 Дефектология
Аккредитация Нет
Білім беру бағдарламасының түрі Негізгі
Білім беру бағдарламасының мақсаты Арнайы және инклюзивті білім беру жүйесімен талап етілген, практикалық жұмыста заманауи білім беру технологияларын қолданудың кәсіби құзыреттілігі бар, әртүрлі даму бұзылыстары бар (есту, көру, интеллект, сөйлеу, тірек-қимыл аппаратының функциялары, аутистік спектрдің бұзылуы) тұлғаларды оқыту саласында білім беру, әдістемелік және ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыруға қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлау.
Білім деңгей Магистратура (Ғылыми-педагогикалық)
Берілетін дәреже педагогика ғылымдарының магистрі
Кәсіби қызмет саласы Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет (Секция M)
Білім (Секция P)
Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету (Секция Q)
Лауазымдар тізбесі Әдіскер
Мұғалім. ЖОО мұғалімі
Мұғалім. Колледж мұғалімі
Кәсіби қызмет түрлері Консультациялық-диагностикалық
Түзету-дамытушылық
Ғылыми-зерттеу
Ұйымдастырушылық-басқарушылық
Педагогикалық
Кәсіби қызмет объектілері коррекционно-развивающий (учебно-воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, реабилитационные, социально адаптационные и общеобразовательные системы.
Бағдарламаның ерекшеліктері программа академического обмена, возможность освоения дополнительной образовательной программы (Minor), инклюзия
Оқу түрі ҚББТ қолданусыз күндізгі
Оқу түрі Оқу мерзімі оқудың барлық кезеңіне 120 академиялық кредиттің және оқу жылына 60 академиялық кредиттің игеру мерзімімен анықталады. Тиісінше, оқу мерзімі - 2 жылды құрайды. Оқу формасы мен технологиясына байланысты магистранттардың жекелеген санаттары үшін оқу жылында магистранттың академиялық кредиттардың аз немесе көп мөлшерін игеруіне рұқсат етіледі, ал оқу мерзімінің ұзақтығы көбейеді немесе қысқарады.
Оқыту тілі Орыс
Кредит көлемі/сағат 120/3600
Білім алушыларға қойылатын талаптар жоғары білім
Бағдарлама менеджері Пустовалова Наталья Ивановна
ББ Кәсіби стандарт/салалық
біліктілік шеңбері негізінде әзірленді
Педагог кәсіби стандарты - Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасының 2017 жылғы 8 маусымдағы № 133 бұйрығына қосымша (КС)
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жанындағы әлеуметтік серіктестік және әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі салалық үшжақты комиссия отырысында 2016 жылғы 23 қарашадағы № 2 хаттамамен бекітілген салалық біліктілік шеңбері (СБШ)