7M08101 Агрономия

Факультет Агротехникалық факультеті (АФ)
Кафедра Агрономия және орман шаруашылығы (АжОШ)
Білім беру саласының коды және жіктелуі 7M08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар
Дайындық бағытының коды мен жіктелуі 7M081 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар
Білім беру бағдарламаларының тобы
Атауы 7M08101 Агрономия
Аккредитация Сертификат
Білім беру бағдарламасының түрі Негізгі
Білім беру бағдарламасының мақсаты Агроландшафттардың қасиеттерін, экономикалық тиімділігін, агроөнеркәсіптік кешеннің ұйымдастыру нысандарының ерекшеліктерін ескере отырып, өсімдік шаруашылығының жоғары сапалы өнімдерін өндірудің экологиялық қауіпсіз тәсілдері мен технологияларын әзірлеу мен іске асыруға, сондай-ақ ауыл шаруашылығы және аралас ғылыми бағыттар саласындағы ғылыми-зерттеу қызметіне түлектердің сапалы дайындығын қамтамасыз ету
Білім деңгей Магистратура (Ғылыми-педагогикалық)
Берілетін дәреже ауылшаруашылық ғылымдарының магистрі
Кәсіби қызмет саласы Ауыл, орман және балық шаруашылығы (Секция A)
Лауазымдар тізбесі Бас агроном
Бас технолог
Мемлекеттік қызметші
Кіші ғылыми қызметкер
Мұғалім. ЖОО мұғалімі
Мұғалім
Аға зертханашы
Кәсіби қызмет түрлері Ғылыми-зерттеу
Білім беру
Жобалау-іздестіру
Өндірістік-технологиялық
Өндірістік-басқару
Эксперименттік-зерттеу
Кәсіби қызмет объектілері Акционерлік қоғамдар, өндірістік кооперативтер, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, фермерлік, жеке, ұжымдық шаруашылықтар, ауыл шаруашылығы бағытындағы фирмалар және басқа да ауыл шаруашылығы құрылымдары, жоғары оқу орындары
Бағдарламаның ерекшеліктері -
Оқу түрі ҚББТ қолданусыз күндізгі
Оқу түрі Оқу мерзімі оқудың барлық кезеңіне 120 академиялық кредиттің және оқу жылына 60 академиялық кредиттің игеру мерзімімен анықталады. Тиісінше, оқу мерзімі - 2 жылды құрайды. Оқу формасы мен технологиясына байланысты магистранттардың жекелеген санаттары үшін оқу жылында магистранттың академиялық кредиттардың аз немесе көп мөлшерін игеруіне рұқсат етіледі, ал оқу мерзімінің ұзақтығы көбейеді немесе қысқарады.
Оқыту тілі Қазақ
Орыс
Кредит көлемі/сағат 120/3600
Білім алушыларға қойылатын талаптар жоғары білім
Бағдарлама менеджері Шаяхметова Алтын Сейтахметовна
ББ Кәсіби стандарт/салалық
біліктілік шеңбері негізінде әзірленді
«Көкөністер мен картоптарды өсіру» кәсіби стандарты - «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасының орынбасарының 2018 жылғы 11 желтоқсандағы № 399 бұйрығына № 8 қосымша (КС)
Педагог кәсіби стандарты - Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасының 2017 жылғы 8 маусымдағы № 133 бұйрығына қосымша (КС)