Жыл: Барлығы | 2013 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020
А
Абдраимова А. Г. Қазақ әліпбиін латын графикасына көшіру реформасының тарихи негізі және болашағы / Автореферат маг. дисс., 2019. скачать
Абуталимова Ш. А. Қазіргі қазақ әдебиеті мен шетел әдебиетіндегі кейіпкер психологизмінің көрінісі / Автореферат маг. дисс., 2020. скачать
Акмагамбетова Б. Е. Солтүстік Қазақстан өңірі жазушыларының көркем туындыларындағы лингвомәдени лексемалар / Автореферат маг. дисс., 2013. скачать
Алтаева Г. Е. "Қазіргі қазақ әңгімелеріндегі ана мен бала бейнесі" (тәуелсіздік жылдары әдебиеті негізінде) / Автореферат маг. дисс., 2013. скачать
Аубакирова А. Е. Қазіргі қазақ тіліндегі неонимдер / Автореферат маг. дисс., 2013. скачать
Б
Балгарина Б. А. Топоним атауларының жасалуына негіз болған аңыз-әңгімелер (СҚО материалдары бойынша) / Автореферат маг. дисс., 2020. скачать
Е
Ержанова А. Ж. Д.Исабеков шығармаларының концептуалдық-семантикалық сипаты / Автореферат маг. дисс., 2019. скачать
Ерсаинова А. Б. Ғ. Мүсірепов шығармаларының концептологиялық өрісі / Автореферат маг. дисс., 2018. скачать
Ж
Жайық А. Д. А.Сейдімбеков туындылары тілінің лексика-стилистикалық және танымдық сипаты / Автореферат маг. дисс., 2019. скачать
Жақсылық Ж. Ж. Көркем мәтіндегі кейіпкер аттарының лингвоконцептуалдық сипаты / Автореферат маг. дисс., 2020. скачать
Жұрнаш А. М.Жүсіптің қазақ ертегілерін зерттеудегі орны / Автореферат маг. дисс., 2019. скачать
З
Зейнолова Г. А. Шәкәрім мен Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы бейнелілік мәселелері / Автореферат маг. дисс., 2020. скачать
И
Иманбаев Е. С. Ғабит Мүсіреповтің «Ұлпан» романынының поэтикасы / Автореферат маг. дисс., 2020. скачать
Искакова А. О. Мұхтар Әуезов және портрет жасау шеберлігі / Автореферат маг. дисс., 2019. скачать
Искакова А. С. Әлемнің тілдік бейнесіндегі "атамекен" концептінің танымдық негіздері / Автореферат маг. дисс., 2016. скачать
Искакова Л. К. Бауыржан Момышұлының шығармашылық шеберханасы / Автореферат маг. дисс., 2020. скачать
К
Кадырменова А. С. Күләш Ахметова шығармашылығындағы әйел бейнесі / Автореферат маг. дисс., 2019. скачать
Казыбаева Г. С. Қазақ тіліндегі бейвербалды амалдардың ұлттық - мәдени сипаты / Автореферат маг. дисс., 2020. скачать
Конкаев М. М. Мұқағали Мақатаев поэзиясының көркемдік жүйесі / Автореферат маг. дисс., 2020. скачать
М
Макашева С. М. Ұлттық мәдени құндылықтардың тәуелсіздік жылдарындағы көркем поэзиядағы тілдік көрінісі. / Автореферат маг. дисс., 2019. скачать
Мухамеджанова М. Н. Төрт түлік малға қатысты тілдік единицаларды "ғаламның тілдік бейнесі" теориясы тұрғысынан зерттеу / Автореферат маг. дисс., 2019. скачать
О
Оспанова Г. Д. "Сәкен Сейфуллин лирикасының көркемдік әлемі" / Автореферат маг. дисс., 2013. скачать
Р
Рахмет Д. М. М. Жұмабаев поэзиясындағы сал-серілік дәстүр:әдеби үндестік және көркемдік ізденіс / Автореферат маг. дисс., 2016. скачать
С
Сейтім А. А. Ұлттық-мәдени концептілердің көркем әдебиетте көріну сипаты / Автореферат маг. дисс., 2020. скачать
Синбаева Г. К. Көркем шығарма тіліндегі эвфемизмдер мен дисфемизмдердің қолданылу ерекшеліктері / Автореферат маг. дисс., 2013. скачать
Т
Турсунов Б. С. С.Шаймерденов драматургиясындағы тартыс табиғаты / Автореферат маг. дисс., 2018. скачать
Ы
Ыбрай С. Қ. «І.Есенберлиннің "Көшпенділер" трилогиясындағы әйелдер тағдыры» / Автореферат маг. дисс., 2018. скачать