Студент портфолиосы

Dhanraj Aditya

Факультет: Медицинаның жоғары мектебі
Оқу үлгісі: бакалавриат
Мамандығы: 5B130100 Жалпы медицина
Курс: 2
Топ: ЖМ(А)-18-3
Оқу үлгісі: күндізгі
Ақы төлеу үлгісі: білім беру қызметін сатып алу
Оқуды бастауы : 2018
Оқуды аяқтауы: 2023
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 3.28
Жеке оқу жоспарлары:
2018-2019 жыл
2019-2020 жыл