Тіркеуші офисі

Негізгі мақсаттар мен міндеттер


ТО қызметінің негізгі мақсаты университет факультеттерінің/институтының өзара тығыз қарым-қатынасы кезінде білім алушыға таңдаған мамандығы бойынша жоғары сапалы білім, дағды және құзіреттілік алуға жәрдемдесу болып табылады. ТО қойылған мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді шешу керек:

  • оқу пәндеріне үйренушіні тіркеуге байланысты процестерді басқару;
  • меңгерген кредиттерді есепке алу;
  • аралық және қорытынды аттестацияны ұйымдастыру;
  • университетте білім алушылардың оқу жетістіктері тарихын жүргізу;

Құрылым


Уазирова Гульнара Нуртаевна

Жетекші

 +7 (7152) 493405, қос. 1034
 106/2

     

Абраменко Галина Петровна

Мамандық бойынша тіркеушіден:
5B051000 ГМУ
5B010100 ДОВ
5B090600 КДР
5B010600 МО
5B010200 ПМНО
5B010300 ППС
5B050800 УиА 

 +7 (7152) 493233, қос. 1095
 106/2

 

Антясова Галина Дмитриевна

Мамандық бойынша тіркеушіден:
5B010400 НВП
5B090200 Туризм
5B072700 ТПП
5B080200 ТППЖ
5B010800 ФКС 

 

 +7 (7152) 493233, қос. 1083 
 106/2

Жантуганова Жания Серикбаевна

Мамандық бойынша тіркеушіден:
5B060200 Ин(е)
5B011100 Ин(о)
5B070300 ИС
5B010900 М(о)
5B011000 Ф(о)
5B061100 ФиА 

 +7 (7152) 493233, қос. 1199
 106/2

 

Илимбаева Жанара Абаевна

Мамандық бойынша тіркеушіден:
5B042100 ДЗ
5B010500 ДФ
5B020700 ПД
5B012300 СПС
5B050600 Экономика
магистратура мамандықтары
докторантура мамандықтары 

 +7 (7152) 493233, қос. 1198
 106/2

Кубаисова Алия Молдагалиевна

Мамандық бойынша тіркеушіден:
5B050400 Журналистика
5B011900 ИЯ
5B011700 КЯЛ
5B011800 РЛ 

 +7 (7152) 493233, қос. 1083 
 106/2

 

Перова Ольга Ивановна

Мамандық бойынша тіркеушіден:
5B050900 Фс
5B030100 Юриспруденция

 

 +7 (7152) 493233, қос. 1095 
 106/2

Рахматулина Асем Ерсаиновна

Мамандық бойынша тіркеушіден:
5B080100 Агрономия
5B060700 Б(е)
5B011300 Б(о)
5B060900 Г(е)
5B011600 Г(о)
5B080700 ЛРЛ
5B011200 Х(о)
5B072100 ХТОВ
5B060800 Экол 

 +7 (7152) 493233, қос. 1199
 106/2

 

Фролова Марина Николаевна

Мамандық бойынша тіркеушіден:
5B011400 И(о)
5B071200 МС
5B011500 ОПЭ
5B071600 ПР
5B071900 РЭТ
5B072900 Строительство
5B073200 СС
5B073200 ССМ
5B071300 Тр
5B071800 ЭЭ 

 +7 (7152) 493233, қос. 1198
 106/2

Шайдуллина Елена Викторовна

Мамандық бойынша тіркеушіден.

 +7 (7152) 493233, қос. 1095
 106/2

 

Малибаева Альбина Мусаиповна

Мамандық бойынша тіркеушіден.

 +7 (7152) 493233, қос. 1095
 106/2

 

Фс - 5B050900 
Ю - 5B030100