eLearningNKZU

ЖОО-ның оқу процесіне өзіндік eLearningNKZU қашықтықтан оқытуды басқару жүйесі енгізілді, ол ЖООБАТК «Электронды ректоратқа» толық біріктірілген. Жүйеде білім алушылардың оқу қызметін педагогикалық моделдеу ерекше орын алады, оқытушылар білім беру бағдарламасының оқу жоспары негізінде толыққанды, жүйелі курс қалыптастырады.