Сапа бойынша менеджер

2005, сәуір

Курс бағдарламасы

Теориялық бөлім. МС ИСО 9001:2000 және СҚМУ сапа менеджменті жүйесі

 • СҚМУ-да жобаны орындау кезеңдері
 • СҚМУ-дағы сапа менеджменті жүйесі
 • СҚМУ сапа саласындағы Саясаты
 • СҚМУ сапа саласындағы мақсаттары
 • СҚМУ сапа менеджменті жүйесін әзірлеу және құжаттау
 • СҚМУ сапа менеджменті жүйесін енгізу
 • Сыртқы және ішкі тұтынушылармен жұмыс
 • СҚМУ оқу-әдістемелік әзірлемелері
 • СҚМУ оқу үдерісі
 • СҚМУ қызметін үнемі арттыру

Тәжірибелік бөлім. Cапа құрал-саймандар жиынтығы

 • Құжатты талдау
 • Бақылау қағазы
 • Сыни оқиға
 • Парето диаграммасы
 • "Балық сүлдесі"