МС ИСО 9001:2000 талаптары. Университет СМЖ

«МС ИСО 9000:2000 талаптары. ЖОО сапа менеджменті жүйесі» тақырыбы бойынша
біліктілікті арттыру курстарының 
оқу бағдарламасы 


п/п

Сабақтың тақырыбы

Сағаты Сабақ түрі Оқытушы
1 Сапа менеджментінің әдістері 2 Дәріс М.В.Погребицкая, СМО басшысы
2 Сапа менеджменті жүйесінің орны мен рөлі. МС ИСО 9000:2000 тұқымдасы. Сапа менеджментінің ұстанымдары 2 Дәріс М.В.Погребицкая, СМО басшысы
3 ЖОО-ға үдерістік тәсіл модельдерін қолдану 2 Тәжірибелік сабақтие М.В.Погребицкая, СМО басшысы
4 МС ИСО 9001:2000 талаптары. 4 бөлім. «Сапа менеджменті жүйесі» 1 Дәріс Т.Ю.Ратушная, ЭМФ деканының білім беру сапасының менеджменті жөніндегі орынбасары
5 МС ИСО 9001:2000 талаптары. 5 бөлім. «Басшылық жауапкершілігі» 1 Дәріс Т.Ю.Ратушная, ЭМФ деканының білім беру сапасының менеджменті жөніндегі орынбасары
6 МС ИСО 9001:2000 талаптары. 6 бөлім. «Ресурстар менеджменті» 1 Дәріс О.В.Шебелистова ИТФ деканының білім беру сапасының менеджменті жөніндегі орынбасары
7 МС ИСО 9001:2000 талаптары. 7.1-7.3 бөлімі «Өнім шығару» 2 Дәріс О.В.Шебелистова, ИТФ деканының білім беру сапасының менеджменті жөніндегі орынбасары
8 МС ИСО 9001:2000 талаптары. 7.4-7.6 бөлім «Өнім шығару» 1 Дәріс Н.Ю.Полищук, КҚФ деканының білім беру сапасының менеджменті жөніндегі орынбасары
9 МС ИСО 9001:2000 талаптары. 8 бөлім. «Өлшеу, талдау және жақсарту» 2 Дәріс Н.Ю.Полищук, КҚФ деканының білім беру сапасының менеджменті жөніндегі орынбасары
10 СМЖ ішкі аудиті 1 Дәріс Л.А.Мячина, СМО әдіскері
11 СҚМУ-дағы ішкі аудит тәжірибесі 1 Тәжірибелік сабақ Л.А.Мячина, СМО әдіскері
12 Сапаны бақылаудың негізгі құралдары (себеп-салдар диаграммасы, бақылау қағазы, сыни оқиға) 2 Тәжірибелік сабақ Н.Ю.Полищук, КҚФ деканының білім беру сапасының менеджменті жөніндегі орынбасары
13 Сапаны бақылаудың негізгі құралдары (Парето диаграммасы, жіктеу әдісі, шашу диаграммасы, бақылау карталары) 2 Тәжірибелік сабақ О.В.Шебелистова, ИТФ деканының білім беру сапасының менеджменті жөніндегі орынбасары
14 СҚМУ СМЖ-н үнемі арттыру 2 Дәріс М.В. Погребицкая, СМО басшысы
15 «МС ИСО 9001:2000 талаптары. ЖОО СМЖ-сы» тесті 2 Емтихан М.В. Погребицкая, СМО басшысы
  Барлығы 24