Семинарлар және мастер-класстар

 1. Корпоративные принципы управления университетом (июнь 2018)
 2. Қызметкерлердің материалдық емес уәждемелерінің құралдары (желтоқсан 2010) 
 3. Әлеуметтік желілердің қауіп-қатерлері. Олардыңдамуының бастамасыжәне үрдістері (қазан 2010) 
 4. Табысты іскерлік қатынастың құпиялары (мамыр 2010) 
 5. Аккредитация (наурыз 2010) 
 6. Сәтті жоспарлаудың дағдыларын дамыту (сәуір 2009) 
 7. Мәселелерді шешу үшін Appreciative Inquiry Концепциясы (қаңтар 2009) 
 8. Университет миссиясын құрастыру (наурыз 2008) 
 9. Стратегиялық жоспар (наурыз 2008) 
 10. Ішкі аудит қорытындысы және инспекционды аудитке дайындық (ақпан 2007) 
 11. Заманауи әлеуметтік зерттеу (қаңтар 2007) 
 12. М.Қозыбаев атындағы СҚМУ-да ішкі аудит тәжірибесі (қараша 2006) 
 13. Сапаны бағалаудың заманауи коннцепциялары (қараша 2006) 
 14. СҚМУ сапа менеджменті жүйесін дамыту (қаңтар 2006) 
 15. Жас оқытушылар үшін ақпараттық семинарлар (сәуір 2004) 
 16. Деканның сапа бойынша орынбасарларына арналған семинарлар (сәуір 2004) 
 17. Жетекшілер семинары (наурыз 2004) 
 18. Ішкі аудиторлар семинары (ақпан 2004) 
 19. Сапа менеджменті жүйесі және ИСО стандарты 9000:2000 сериясына кіріспе (қаңтар 2004)