6B01504 Химия

Факультет математики и естественных наукКафедра "Химия и химические технологии"

 

Математика және жаратылыстану ғылымдарының факультеті"Химия және химиялық технология" кафедрасы

Академиялық дәрежесі: 6B01504 «Химия» мамандығы бойынша білім бакалавры.

Кәсіби қызмет саласы: химия ғылымы, химиялық өнеркәсіп және химиялық білім беру саласы.

Кәсіби қызмет обьектілері: жалпы орта білім, кәсіби-техникалық білім, орта кәсіби білім беретін мекемелер мен ұйымдар, сонымен қатар мектептен тыс ұйымдар мен қосымша білім беретін және тәрбиелеу ұйымдары.

Кәсіби қызмет түрлері:

 • диагностикалық;
 • білім беру (педагогикалық);
 • жобалау;
 • ғылыми-зерттеу;
 • өндірістік-басқарушылық;
 • ұйымдастырушылық-технологиялық;
 • бағдарлаушы-болжаушы;
 • ақпараттық-түсіндірушілік;
 • коммуникативтік-ынталандырушы;
 • аналитикалық-бағалаушы;

Кәсіби қызмет мазмұны:

 • сабақ, зертханалық және тәжірибелік сабақтарды өткізу;
 • көрнекілік тәжірибелерді даярлау және өткізу;
 • үлгерімнің ағымдық, аралық және қорытынды бақылауын өткізу және оларға тапсырма жинақтау;
 • барлық деңгейдегі химия пәнінен олимпиада мен ғылыми байқауларды ұйымдастыру және өткізу;
 • факультативтік сабақтарды өткізу;
 • өнеркәсіптік кәсіпорындарда және өндірістік емес обьектілерде оқу экскурсияларын өткізу;
 • химия пәні бойынша үйірмелерді ұйымдастыру және өткізу;
 • ғылыми-педагогикалық ақпарат іздестіру;
 • қосымша білім беру жүйесінде сабақ өткізу.

6B01504 "Химия" мамандығының оқу нәтижелері

6B01504 "Химия" мамандығының үлгілік оқу жоспары, 2013ж.