7M01503 Физика

Математика және жаратылыстану ғылымдарының факультеті → Физика кафедрасы

Академиялық дәрежесі:

 • ғылыми және педагогикалық бағыт бойынша – 7M01503 "Физика" мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі»;
 • бейіндік бағыт бойынша – 7M01503 "Физика" мамандығы бойынша білім магистрі.

Кәсіби қызмет саласы: жоғары оқу орындары, ғылыми-зерттеу институттары, ғылыми-зерттеу орталықтары, жобалау, технологиялық және конструктивтік ұйымдар, басқару органдары, білім беру мекемелері (педагогикалық училищелер, гимназиялар, лицейлер, колледждер, арнайы физика-математикалық бағыттағы мектептер), өнеркәсіптік өндіріс және т. б.

Кәсіби қызмет объектілері:

 • физика және механика, информатика ғылыми-зерттеу институттары және жаратылыстану-техникалық бейіндегі басқа да ұйымдар;
 • мемлекеттік және мемлекеттік емес меншік нысанындағы жоғары оқу орындары;
 • Білім және жаратылыстану ғылымдары саласындағы мемлекеттік басқару органдары;
 • өз жұмысында физикалық модельдерді пайдаланатын әр түрлі меншік нысанындағы ұйымдар.

Кәсіби қызмет түрлері:

 • білім беру (педагогикалық);
 • ғылыми-әдістемелік;
 • ұйымдастыру-басқару;
 • ғылыми-зерттеу;
 • жобалау-конструкторлық;
 • өндірістік-технологиялық.

Кәсіби қызметінің мазмұны:

кәсіби қызметте танымның ғылыми әдістерін қолдану, жаратылыстану ғылымдарының өзекті әдіснамалық және философиялық мәселелерін білікті жарықтандыруды қамтамасыз ету, физика курсының әр түрлі пәндері шеңберінде алынған білімді интеграциялау, оқу процесіне педагогикалық процесті сапалы ұйымдастыру, жоғары оқу орындарында, орта мектепте (оның ішінде гимназияларда, лицейлерде), арнаулы орта оқу орындарында физиканы оқытудың инновациялық әдістерін әзірлеу, әртүрлі педагогикалық технологияларды қолдану, жеке тұлғаға бағытталған оқытудың модельдерін жасау, танымдық іс-әрекет тәсілдерін белсенді меңгеруді басқару, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды тарта отырып ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу.