6B01511 Химия-биология

Математика және жаратылыстану ғылымдарының факультеті → "Химия және химиялық технология" кафедрасы

Академиялық дәрежесі: 6B01511 «Химия-Биология» мамандығы бойынша білім бакалавры

Кәсіби қызмет саласы:

Білім, педагогикалық бағдар бойынша ғылыми-зерттеу мекемелері

Кәсіби қызмет обьектілері:

  • жалпы орта білім беретін негізгі және бейіндік мектептер;
  • мамандандырылған мектептер;
  • техникалық және кәсіптік білім беретін ұйымдары болып табылады.

Кәсіби қызмет түрлері:

  • білім беру қызметі;
  • әлеуметтік-педагогикалық қызметі;
  • оқу-тәрбие жұмысы;
  • оқу-технологиялық қызметі.

Кәсіби қызмет мазмұны:

Педагогикалық үрдісті сапалы ұйымдастыру және басқару, білім алушының танымдық қызметінің әдістерін белсенді меңгеруге бағдарлану, білімнің жеке маңыздылығы, барлық білімділіктін оқушыға бағдарлануы, оның  өздігінен ашылуы және өзін-өзі таныту мүмкіндігі, әртүрлі педагогикалық технологияларды қолдану, оқушының өздігінен білім алуына және кәсіби бағдарына қолайлы жағдайлар жасау, білім алушылардың ерекшеліктерінің мәдениаралық байланыстың қалыптасуына бағытталған  педагогикалық қызметтің психлогиялық және әдістемелік жағынан дұрыс құрастырылуы.