6B01510 «Физика-информатика»

Математика және жаратылыстану ғылымдарының факультеті → "Физика" кафедрасы

Академиялық дәрежесі: 6B01510 «Физика-Информатика» мамандығы бойынша білім бакалавры.

Кәсіби қызмет саласы: білім.

Кәсіби қызмет обьектілері:

  • мемлекеттік және мемлекеттік емес қаржыландырылатын білім беру мекемелері;  
  • мектептер, лицейлер, гимназиялар, колледждер, техникалық және кәсіптік оқу орындары, ғылыми ұйымдар. 

Кәсіби қызмет түрлері:

  • білім беру;
  • ғылыми-зерттеу; 
  • ұйымдастырушылық-басқарушылық; 
  • әлеуметтік-педагогикалық; 
  • оқу-тәрбиелік; 
  • оқу-технологиялық. 

Кәсіби қызмет мазмұны:

  • білім беру үрдісін сапалы ұйымдастыру және басқару, білім алушылардың танымдық қызмет әдістерін белсенді меңгеру бағдары, білім берудің маңыздылығы, барлық білім беру үрдістерін білім алушы тұлғаға бағытталуы, оның өзін-өзі даму және өзін-өзі көрсете білу мүмкіндігіне жағдай жасау,
  • түрлі педагогикалық технологияларды қолдану, білім алушылардың өздігінен білім алуына және кәсіби бағдарына жағымды жағдай жасау, педагогикалық қызметті психологиялық және әдістемелік тұрғыдан дұрыс құру.