Республиканская научно-практическая конференция молодых ученых "Жас ТҰРАН-2019" "Цифровизация экономики и общества: вклад молодых исследователей"

"Тұран" университеті 2019 жылдың 16 сәуірінде жас ғалымдардың "Жас ТҰРАН-2019" "Қоғам мен экономиканы цифрландыру: жас зерттеушілердің үлесі" атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді.

Университет "Туран" проводит 16 апреля 2019 года Республиканскую научно-практическую конференцию молодых ученых "Жас ТҰРАН-2019" "Цифровизация экономики и общества: вклад молодых исследователей".

Информационное письмо.

06.03.2019
Научно-исследовательская служба