э.ғ.д., профессор Б.С.Серіковтің 80-жылдығына арналған "Жаһандандыру, бәсекеге қабілеттілігін арттырудың қазіргі жағдайы мен болашағы" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция

  "Сырдария" университеті 2019 жылдың 15 маусымында э.ғ.д., профессор Б.С.Серіковтің 80-жылдығына арналған "Жаһандандыру, бәсекеге қабілеттілігін арттырудың қазіргі жағдайы мен болашағы" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізеді.

   Университет "Сырдария" 15 июня 2019 года проводит Международную научно-практическую конференцию "Глобализация, современное состояние и перспективы повышения конкурентоспособности", посвященной 80-летию д.э.н., профессора Серикова Б.С.

Информационное письмо.

12.02.2019
Научно-исследовательская служба