"Мұғалімнің педагогикалық шеберлігі " атты ІІІ Республикалық педагогтар сайысы

    "ZIAT" Ғылыми-әдістемелік орталығы (Астана қаласы) "Мұғалімнің педагогикалық шеберлігі "атты ІІІ Республикалық педагогтар сайысын жариялайды. Конкурстың мақсаты: білім беру үдерісін ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін түсіну және тәжірибелік пайдалану, педагогтың инновациялық тәжірибесін таныстыру үшін ақпараттық кеңістікті құру арқылы жаңарту жағдайында тиімділігін және қарқындылығын арттыру. Конкурсқа қатысушылар: Білім беру мекемесінің педагог қызметкерлері қатыса алады. Қатысушылардың жас мөлшері шектелмейді, педагогикалық өтілі ескерілмейді. Қатысу жеке немесе біріккен болуы мүмкін. Бірлескен авторлар саны - екіден аспауы тиіс.

      Научно-методический центр «ZIAT» объявляет ІІІ Республиканский педагогический конкурс «Педагогическое мастерство учителя». Целями конкурса являются выявление лучших работ - результатов профессиональной деятельности работников образования, предоставление авторам работ распространение педагогического опыта. Участники Конкурса: Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники образовательных учреждений. Возраст участников не ограничивается, педагогических стаж не учитывается. Участие может быть индивидуальным или совместным. Количество авторов совместной разработки - не более двух человек.

09.01.2019
Научно-исследовательская служба